Salutorget

Trafikverket arbetar just nu med att slutföra ombyggnaden och moderniseringen av Säters järnvägsstation. I samband med ombyggnationen kommer Säters kommun i samverkan med Trafikverket att bygga om kring Salutorget i centrala Säter så att uppgången mot Salutorget får ett nytt utseende. För att uppnå en full tillgänglighet för förbindelsen för fotgängare och cyklister mellan Säters centrum och järnvägsstationen ska det också byggas en ny gång- och cykeltunnel (kallas bro av Trafikverket) under järnvägen och riksväg 70.

Trafikstörningar och risk för köer

Arbetet kommer att pågå i cirka ett år med start 25 oktober 2023 och innebär ganska stora förändringar för trafiken under byggtiden. Eftersom arbetet kommer att pågå längs riksvägen och i centrala Säter medför det risk för trafikstörningar och köbildning. Ombyggnationen av gång- och cykeltunneln samt salutorget behöver göras för att få en bra förbindelse med stationsområdet. Information om trafikläget hittar du på Trafikverkets webbplats.

Busshållplatsen vid Salutorget har flyttats till Lagmannen

Busshållplatsen vid Salutorget har tagits bort och flyttats till kvarteret Lagmannen, mitt emot Willys. Där har det fram till nu varit bilparkering men kommer istället att bli en bussanslutning. Det har tidigare varit tillfällig busshållplats vid Lagmannen men eftersom detta berör en längre period anpassar vi det till en mer tillgänglig hållplats. Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.

Ny bilparkering

Säters kommun har byggt en ny grusparkering för bilar. Parkeringen finns i korsningen Hyttgatan/Bergslagsgatan längs Smedjebacksvägen. Där kan du även stå om du pendlar.

Detta ska göras

Bygget sker i tre etapper. Datumen för färdigställande av de olika skedena är preliminära.

Etapp 1: 25 oktober 2023 till januari 2024

För bilister

 • Avfarten vid riksväg 70 till Östra Långgatan stängs av. Trafikanter som ska till centrala Säter hänvisas till infarten vid Frendo vid Smedjebacksvägen eller Yxrondellen vid Hedins bygghandel.
 • En del av Järnvägsgatan (förbi Sätergrillen) kommer att stängas av för vägarbete. Trafiken hänvisas via skyltning.
 • En ny bilparkering står färdigbyggd vid korsningen Hyttgatan/Bergslagsgatan längs Smedjebacksvägen.

För gång- och cykeltrafikanter

 • Gång- och cykeltunneln under riksvägen och järnvägen stängs av. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen och Säters station via Kungsvägen.

För bussresenärer

 • Busshållplatsen vid Salutorget försvinner.
 • Det blir en ny busshållplats vid Lagmannen mittemot Willys.
 • Busslinjer 101, 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kommer inte att kunna köra via Järnvägsgatan eftersom den är avstängd.
 • Även busshållplatsen vid Verkstadsvägen är avstängd under den här tidsperioden.
 • Bussarna kommer att köra via riksväg 70 för att komma till busshållplatsen Lagmannen.
 • Busslinje 60 i riktning mot Åsen hänvisar resenärerna till hållplats Basarplan.
 • Från Åsen mot centrum kommer det finnas en ny hållplats i Säter centrum, på samma sida som ICA.

Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.

Karta som visar hur avstängningen påverkar riksvägen och Järnvägsgatan under etapp 1.
Etapp 1, ombyggnationen vid Salutorget

Etapp 2: Januari till mitten av juni 2024

För bilister

 • Riksväg 70 leds om och går bredvid Järnvägsgatan en bit. Arbetet påbörjas 3 januari. Riksvägen kommer fortsätta vara tvåfilig med tydliga barriärer mot Järnvägsgatan.
 • Den del av Järnvägsgatan som har varit stängd öppnas upp för trafik igen preliminärt den 10 januari. Gatan kommer att vara enfilig fram till sommaren 2024. Det innebär att trafik som kommer från söder (från Hedemorahållet) ska lämna företräde till trafikanter som kommer norrifrån (från Borlängehållet).
 • Fordon på Smedjebacksvägen i östergående riktning har under etapp 1 (från starten av bygget den 25 oktober) haft väjningsplikt mot fordon på Torggatan. Denna väjningsplikt togs bort den 12 december.

För gång- och cykeltrafikanter

 • Gång- och cykeltunneln under riksväg 70 och järnvägen är avstängd.
 • Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen och Säters station via Kungsvägen.

För bussresenärer

 • Bussresenärer hänvisas till busshållplats vid Lagmannen mittemot Willys.
 • Busslinjerna 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kommer att kunna köra via Järnvägsgatan när den öppnar igen men kommer inte att stanna vid Salutorget.
 • Linje 101 kommer fortsätta att gå in vid korsningen riksväg 70/Smedjebacksvägen för att angöra vid hållplats Lagmannen och tillbaka ut genom samma korsning igen.
 • Busshållplatsen vid Barbrogatan, Folkets hus och Verkstadsgatan kommer åter att vara i bruk när Järnvägsgatan öppnar igen.
 • Busslinje 60 i riktning mot Åsen hänvisar resenärerna till hållplats Basarplan vid ICA.
 • Från Åsen mot centrum kommer det finnas en ny hållplats i Säter centrum, bredvid Sätergrillen.

Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.

Karta som visar hur avstängningen påverkar riksvägen och Järnvägsgatan under etapp 2.
Etapp 2, ombyggnationen av Salutorget

Etapp 3: Mitten av juni 2024 – slutet av november 2024

För bilister

 • Riksväg 70 flyttas tillbaka till ordinarie läge i början av augusti 2024, med en begräsning med enbart ett körfält öppet i vardera riktning.
 • När byggnation av stödmur och ramp vid gång- och cykelväg är färdigbyggt öppnas samtliga körfält på riksväg 70 igen.
 • Järnvägsgatan kommer ha ett körfält öppet fram till projektet är klart.
 • Arbetet beräknas vara klart i slutet av november 2024.

För gång- och cykeltrafikanter

 • Arbetet med att färdigställa gång- och cykeltunneln under riksväg 70 fortsätter.
 • Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen och Säters station via Kungsvägen.
 • Den nya gång- och cykeltunneln beräknas vara klar i slutet av november 2024.

För bussresenärer

 • Du som åker buss hänvisas till busshållplats vid Lagmannen mittemot Willys.
 • Busslinjerna 101, 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kommer inte att stanna vid Salutorget.
 • Linje 101 vänder vid Lagmannen och åker sedan via riksväg 70.
 • Busslinje 60 i riktning mot Åsen hänvisar resenärerna till hållplats Basarplan.
 • Från Åsen mot centrum kommer det finnas en ny hållplats i Säter centrum, på samma sida som ICA.

Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.

Karta som visar hur avstängningen påverkar riksvägen och Järnvägsgatan under etapp 3.
Etapp 3, ombyggnationen av Salutorget

Hur det kommer att bli

Trafikverkets webbplats kan du läsa om projektet och se hur det är tänkt att bli.

Bilden nedan visar hur utformningen av tunneluppgången mot Salutorget är tänkt att bli.

Bildtext: Illustrationsplanen visar hur utformningen av tunneluppgången mot Salutorget är tänkt att bli när den är färdigbyggd.
Bildtext: Flygfoto av Salutorget.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.