Gatupratare

Gatupratare (trottoarpratare) är en benämning på reklamskyltar som placeras på gatan. För att få sätta upp gatupratare på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten.

Felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare kan bidra till att framkomligheten för fotgängare försämras och de kan även göra så att synskadade personer utsätts för onödiga risker.

Polisens webbplats kan du hitta mer information och ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.