Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med gående och cyklister på en begränsad yta. De olika trafikslagen har olika förutsättningar och ett aktivt samspel dem emellan är avgörande för en trafiksäker gatumiljö. I regel ger en låg hastighet hos de olika trafikanterna en hög trafiksäkerhet och även ett ökat samspel.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet har du möjlighet att ansöka om att sätta ut blomlådor på din gata.

Du som sökande är skyldig att:

  • Utforma och införskaffa blomlådor i enlighet med den skiss kommunen tillhandahåller.
  • Placera lådorna enligt de regler kommunen förmedlar.
  • Se till att lådorna hålls i ett vårdat skick.
  • Utan dröjsmål flytta lådorna om kommunen så önskar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.