Taxa för upplåtelse på offentlig plats

Antagen av

Kommunfullmäktige 1996-06-18, § 63, reviderad 2005-09-29, § 84

Grunder för avgifter enligt lagen (1957:259 ändring 1972:102) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser på offentlig plats inom Säters kommun.

§ 1 Har jämlikt 2 § lokala ordningsföreskrifter tillstånd lämnats att för ändamål, som nedan angives, disponera offentlig plats, äger kommunen av tillståndshavaren uppbära avgift för upplåtelsen enligt följande.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.