Gemensamt reglemente och reglemente för styrelsen, nämnder och råd

Beslutad av kommunfullmäktige 2023-06-15, § 150

Diarienummer KS2023/0223

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för kommunens nämnder/styrelsen eller annan speciallagstiftning som infaller inom styrelsens ansvarsområde gäller detta reglemente för kommunstyrelsen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.