Historik Engelska parken

Engelska trädgårdar

Under 1700-talets första hälft fick nya idéer om trädgårdens utformning fäste i England. Karakteristiska inslag var strömmande vatten, träd placerade enskilt eller i klungor och vita välvda broar mellan olika holmar. Till Sverige kom den nya trädgårdsstilen i början av 1770-talet och i Dalarna anlades parker vid Stjärnsund 1799 och Kloster omkring år 1800. Spår efter en liknande anläggning finns i Grängshammar, men ingen har egentligen känt till historiken förrän nu. Räkenskaper från Grängshammars bruk visar att den Engelska parken i Grängshammar påbörjades redan 1785 och att den var den första i Dalarna.

Restaureringsprojekt – Engelska parken i Grängshammar

Ett foto från Grängshammars Engelska park i Säter.

2019 arbetade trädgårdsmästare och fil dr i kultur och samhälle Helena Kåks fram en forskningsrapport och ett förslag till vårdprogram för den tidigare engelska parken i Grängshammar.  Rapporten har sedan legat till grund för det restaureringsprojekt som genomförts under vintern 2022 och våren 2023. Nu kan du åter höra vattnet porla under de nybyggda broarna och njuta av växtligheten, planterad efter dåtidens ideal. Samtidigt får du ta del av den spännande utvecklingen av Grängshammars bruk och dess betydelse för industrialismens framväxt. Syftet med projektet har varit att återskapa den gamla kulturmiljön som en del av vårt kulturarv och historia.

Huvudsakliga finansiärer har varit Länsstyrelsen i Dalarna och Säters kommun, både till Helena Kåks rapport och restaureringen. Arbetet har skett i nära samarbete med Föreningen Grängshammars Engelska Park som består av markägare och representant från Silvbergs Hembygdsförening.

Rapportens innehåll

Rapporten består av en historisk del samt ett restaureringsförslag. Den historiska delen bygger på studier av äldre kartor, teckningar och målningar samt brukets räkenskaper. Ett unikt material utgörs av teckningar och laveringar av konstnärerna Gustaf Silfverstråhle och Axel Fredrik Cederholm från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal som Helena låter oss ta del av.

Av: Helena Kåks
Format: pdf
Utgivning: Säter, Säters kommun
År: 2020

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.