Badplatser

De kommunala badplatserna

De kommunala badplatserna sköts av Säters kommun. I kommunen finns också många andra ställen där det går att bada i enlighet med allemansrätten.

Ljusternbadet

Badet har sand- och grässtrand. I närheten finns camping kiosk, servering, minigolfbana och utegym. Badet ligger i Säter.

Dammsjöbadet

Badet ligger i Solvarbo, i kommundelen Gustafs och har sandstrand och servering (vid bra väder).

Lilla Ulvsjön

Badet ligger i Ulfshyttan, i kommundelen Silvberg.

Övre Klingen

Badet ligger i kommundelen Stora Skedvi.

Vattenprover

Varje år tar kommunen vattenprover i sjöarna. Normalt är det god kvalitet på vattnet vid alla badplatser.

Vattenproverna tas 8 juni, 6 juli och 3 augusti. Normalt kommer provsvaren på fredagen efter provtagning. Vattnet testas för E.colibakterier och intestinentala bakterier. Det är bakterier som vi normalt förknippar med magsjuka, och barn och äldre har större risk att drabbas om de får i sig vatten. För övrig information om bakterierna, se Region Dalarnas webbplats 1177.se.

Överstiger halterna av bakterier gränsvärdena som finns för de olika bakterietyperna är det förbjudet att bada vid badplatsen tills de nya prov som tas visar att vattnet är bra igen. Badförbudet gäller endast på den kommunala badplatsen, och det är upp till var och en att avgöra om en vill bada på annan plats i sjön.

Livräddningsutrustning

Normalt sett så kontrolleras livräddningsutrustning när vi klipper gräset eller tar hand om sopor vid baden. Om du skulle upptäcka att något är fel eller saknas, rapportera gärna det till kommunens växel. Då ser vi till att utrustningen fixas snabbt.

Årlig kontroll av sjöbotten

Varje år besiktar dykare botten runt bryggorna.  Finns det något som kan vara farligt städar vi bort det.

Badplats i Säters kommun.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.