Sammankoppling av dricksvattennätet i Säter och Stora Skedvi

Säters kommun behöver säkra vattenförsörjningen till Stora Skedvi och Uppbo. Planen är att försörja Stora Skedvi och Uppbo med dricksvatten från Säters kommuns centrala vattenledningsnät. För att åstadkomma detta behöver en överföringsledning anläggas mellan Bispbergshyttan och Stora Skedvi.

Hur det påverkar dig

En utredning ska göras i samråd med kommunen och med de fastighetsägare som berörs. Du som är berörd markägare har fått ett informationsbrev där vi önskar att du delger oss information som kan vara bra att känna till, då det är många faktorer som påverkar var en ledning bör läggas. Så snart utredningen kommit så långt att en föredragen ledningssträcka har utarbetats, lämpliga anslutningspunkter identifierats och dimensioneringar gjorts kommer kommunen att upprätta markavtal med berörda markägare.

Karta med förslag på ledningssträckning.
Kartan visar var vattenledningen mellan Bispbergshyttan och Stora Skedvi planeras att läggas.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.