Råd, stöd och finansiering

På den här sidan har vi samlat erbjudanden inom olika områden som kan hjälpa dig i utvecklingen av företaget.

Verksamts webbplats verksamt.se finns även samlad information till företagare från myndigheter. På verksamt.se kan du också hitta sökverktyget Hitta rådgivning och finansiering. Där kan du se allt från seminarier och utbildningar, till erbjudanden om finansiering. Dessutom finns kontaktuppgifter till både rådgivare och organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande.

Affärsutveckling

Vill du ta ditt företag till nästa nivå och utvecklas på ett smart och hållbart sätt? Här finns aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Affärsutveckling – Almi

Almi erbjuder affärsutveckling till företag med tillväxtpotential i hela Dalarna. Hos Almi finns rådgivare med stor erfarenhet av ekonomisk rådgivning, styrelsearbete och ledarskap, ägarskifte och mentorskap. Almi är en partner till ditt företag i er utveckling som vet hur ni kan växa på ett hållbart sätt. På Almis webbplats kan du läsa mer.

Affärsutveckling för besöksnäringen – Visit Dalarna

Visit Dalarna hjälper dig som vill utveckla ditt företag inom besöksnäringen. Allt ifrån rådgivning till kurser och aktuell statistik som kan vara relevant för dig. Läs mer på Visit Dalarnas webbplats.

Ett exempel på en av Visit Dalarnas kostnadsfria verktyg är appen Way2Go där du kan göra en nulägesanalys av din digitala närvaro och få en prioriteringslista på hur du kan effektivisera arbetet och nå nya kunder genom digital utveckling. Läs mer om appen på Visit Dalarnas webbplats.

Affärsutveckling inom cirkulär ekonomi – CirEko i Dalarna

CirEko erbjuder affärs- och kunskapsnätverk för att utifrån företagarens behov ge kunskap, inspiration, utveckling och positionering inom den cirkulära ekonomin. De erbjuder även utbildningar om cirkulära affärsmodeller m.m. Läs mer på CirEkos webbplats. 

Energi- och klimatrådgivare för Säters kommun

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur ditt företag kan minska sin energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Det är Avesta kommun som samordnar rådgivningen i fem kommuner i Dalarna och Västmanland. Dit hör även Säters kommun. Läs mer om hur du bokar ett kostnadsfritt besök för energi- och klimatrådgivning på Avesta kommuns webbplats.

Hållbar utveckling – Framtidsgeneratorn – Almi Gävle Dala

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på alla Almis erbjudanden som har extra fokus på hållbar utveckling. Vi utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar vi tillsammans ditt nästa steg. Läs mer på Almis webbplats.

Industriella utvecklingscentra (IUC)

IUC hjälper små och medelstora företag inom framförallt verkstads- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer. Läs mer på IUC:s webbplats.

Innovationsprojekt och utveckling – Dalarna Science Park

Dalarna Science Park är en plattform för globalt nätverkande, företagsutveckling och innovationsprojekt, den självklara mötespunkten för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med företag, högskola och omgivande samhälle skapar de förutsättningar för att lyckas globalt men stanna lokalt. På Dalarna Science Parks webbplats kan du läsa mer.

Kooperativt och socialt företagande – Coompanion Dalarna

Coompanion Dalarna främjar, ger information och ger råd till kooperativt företagande, entreprenörskap som sker på jämlika villkor. Där sker ägande och styrning demokratiskt samt att hållbarhet ur ett både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Coompanion Dalarna arbetar också med nystart och affärsutveckling av sociala företag och social innovation. Rådgivningen är helt gratis. Läs mer på Coompanion Dalarnas webbplats.

Kompetensutveckling – Projekt Lyftkraft 2.0

Du kan kompetensutveckla dig samt medarbetare genom olika utbildningar som anordnas. Exempel på utbildningar är: excel, kundbemötande, truck, ställningsbygg, ledarutveckling, arbetsplatskultur, cybersäkerhet.

Du kan också få en skräddarsydd utbildning utifrån just ditt företags specifika behov. Om ni har behov av att flera medarbetare genomgår en utbildning kan vi tillsammans med en utbildningsleverantör boka in en utbildning just för er. Projektet kan också stödja företag som önskar jobba med sin kompetensförsörjningsstrategi och interkulturell dialog. Utbildningarna är helt eller delvis kostnadsfria och kan anpassas efter individernas och företagens behov. Genom projektet Lyftkraft 2.0 finns möjlighet att stärka de anställdas kompetens och förbättra företagens mervärde och konkurrenskraft. Kompetensutvecklingsinsatserna är för anställda, ska bidra till att individen står starkare i företaget eller på arbetsmarknaden. Läs mer om projektet på Falun Borlänge-regionens webbplats.

Ledarskap och effektiva team – utbildning via projekt Reform

Att driva ett företag med färre anställda är inte detsamma som att leda ett stort. Därför finns satsningen Reform. Här får du möjlighet att få stöd att utveckla och förbättra alla viktiga delar i ditt företag. Reform gör det lättare för dig att avsätta tiden och upplägget är tydligt. Du behöver inte driva hela arbetet själv utan blir guidad steg för steg.  För att kunna vara med i Reform behöver ditt företag ha 2-49 anställda och finnas i Gävleborgs län, Värmlands län eller Dalarnas län. Läs mer om projektet Reform på webbplatsen affärskompetens.se.

Matchningstjänst för tillverkande företag samt restmaterial

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för att synliggöra lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri, för kreativa yrkesgrupper så som formgivare, konstnärer, arkitekter med flera.

På plattformen kan du som tillverkare lista ditt företag och på så sätt kan kreatörer hitta dig och kontakta dig för uppdrag. Det kan handla om allt från förfrågningar om att göra prototyper till en produkt till beställningar på hela kollektioner.

Självklart går det att tacka nej till ett uppdrag eller formgivare som inte passar ens verksamhet. Det går även att lista ”restmaterial” för att stärka en cirkulär affärsmodell. Främst sökes tillverkare som har unik kompetens och/eller unik maskinpark och/eller tillverkar i unika material.

Det är kostnadsfritt att lista sig på SPOK. Region Dalarna sköter administrationen med listning och som företagare bör du tillhandahålla lite information om företaget och dess tillverkning. Läs mer och lista dig som tillverkare på SPOK:s webbplats.

Rådgivning och utbildningar för handels- och serviceföretag – Projekt Ökad handelskraft och samverkan

Projektet Ökad handelskraft riktar sig till små- och medelstora företag inom handel- och servicenäringen i sex kommuner; Falun, Borlänge, Smedjebacken, Ludvika, Gagnef och Säter. Projektet erbjuder kostnadsfri rådgivning och coachning utifrån ditt företags behov och utmaningar av kunniga affärsrådgivare. Det kan handla om exempelvis rådgivning kring affärsplan, ekonomi, strategi, värdskap och marknadsföring. Projektet har också olika aktiviteter och insatser som kompetensutveckling, individuellt och i grupp, workshops och seminarier. Alla insatser är kostnadsfria för företag. Läs mer på webbplatsen för projektet Ökad handelskraft och samverkan.

Utveckla och vårda företagets värden – Patent- och registreringsverket (PRV)

Så mycket som 80 procent av företagens värden ligger i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det. Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt? Det får du veta om du gör ett snabbtest på PRV:s webbplats.. PRV är experter på immaterialrätt och hjälper till att skydda ditt företags immateriella tillgångar som du också kan läsa mer om på PRV:s webbplats. 

Finansiering

Söker du finansiering för att kunna ta ditt företag till nästa steg? Det finns en mängd olika finansieringsmöjligheter som gör det möjligt för ditt företag att utvecklas och växa. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som kan passa dig.

Almi invest

Almi invest är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet. De är en brygga till privat kapital som bidrar till en fungerande riskkapitalmarknad. De har erfarenhet av investeringar i startups och förstår de utmaningar du möter. Med Almi Invest som investerare får du en aktiv ägare som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Deras stora investerarnätverk är till nytta för följdinvesteringar i ditt bolag. Läs mer på Almi invests webbplats.

DalaCapital

DalaCapital tillför externt kapital till företag genom hållbara investeringar i tidiga skeden, så kallat såddkapital. Innovativa, tillväxtorienterade bolag i Dalarna ges via DalaCapital möjlighet att söka medfinansiering via bolaget. Syftet är att möjliggöra att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. DalaCapital är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park och finansieras av Dalarnas Försäkringsbolag, Sparbanksstiftelsen Dalarna samt Region Dalarna. Läs mer på DalaCapitals webbplats.

Digitaliseringscheck inom besöksnäringen – Region Dalarna

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till företag inom besöksnäringen som vill digitalisera sitt besöksmål eller sin verksamhet för att ge sina besökare en bättre upplevelse. Läs mer på Region Dalarnas webbplats. 

Energieffektivisering och energikartläggningscheck – Region Dalarna

Region Dalarna kan erbjuda ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra energieffektiviseringsåtgärder för att minska sin energianvändning. Regionen erbjuder också ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finnas för att minska sin energianvändning.

Läs mer på Region Dalarnas webbplats om stödet för energieffektivisering.

Vill du läsa om ekonomiskt stöd för kartläggning för förbättringsmöjligheter hittar du  information på Region Dalarnas webbplats.

Exportcheck Dalarna – Region Dalarna

Region Dalarna erbjuder ett ekonomiskt stöd till företag som vill börja exportera eller som vill öka sin befintliga export. Läs mer på Region Dalarnas webbplats.

Innovationscheckar för små och medelstora företag – från Vinnova via Dalarna Science Park

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar. Läs mer på Dalarna Science Parks webbplats.

Innovationscheck – från Vinnova via Coompanion

Målgruppen för checkarna är ekonomiska föreningar och aktiebolag som bedriver sin verksamhet i kooperativ form. Du kan söka stöd för att bekosta en extern konsult för att hjälpa till att utveckla en idé eller för att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar samt för att bekosta tillgång till labb, testbäddar, test och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. På Coompanions webbplats kan du läsa mer.

Jordbruksstöd, flera olika – Jordbruksverket

EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden. Varje land i EU ska ta fram en så kallad strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik under åren 2023–2027. I den strategiska planen står det till exempel vilka mål vi ska uppnå och vad du kan få stöd och ersättningar för. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om de olika stöden.

Särskilt investeringsstöd och stöd till företagsutveckling – Region Dalarna

Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag för investeringar eller företagsutveckling. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer och söka stödet.

Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Läs mer på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats.

Kommersiell service – Region Dalarna

Syftet med stöd till kommersiell service är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden. Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer och söka stödet.

Konsultcheck – Region Dalarna

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer och söka stödet.

Lån – Almi

Almi erbjuder lån till företag med tillväxtpotential i hela Dalarna. Hos Almi finns kapital till dina satsningar, vare sig du vill öka din export, köpa ett företag eller vill investera i företagets lokaler. Hos Almi finns också rådgivare med stor erfarenhet av ekonomisk rådgivning, styrelsearbete och ledarskap, ägarskifte och mentorskap. Almi är en partner till ditt företag i er utveckling som vet hur ni kan växa på ett hållbart sätt. På Almis webbplats kan du läsa mer.

Mikrostöd – Region Dalarna

Stödet kan sökas av nystartade företag, som är högst fem år gamla och har en omsättning på max en miljon kronor. Syftet med mikrostöd är bland annat att ge en lite generösare behandling av mindre investeringar i små, nystartade företag. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer och söka stödet.

Privata investerare

Det finns flera exempel så som Södra Dalarnas Tillväxtkassa, Dalecarlia growth med flera.

Region Dalarnas samlade företagsstöd

Hos Region Dalarna kan du söka olika regionala företagsstöd. Läs mer på Region Dalarnas webbplats.

Stöd till samverkansprojekt – Region Dalarna

Företag som samverkar med andra företag kan söka stödet. Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag. Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå, och vara tidsbegränsat. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer och söka stödet.

Utvecklings- och projektstöd för företagare, Leader Nedre Dalälven

För att ansöka om projektstöd måste det vara en utveckling av företaget och inte gälla befintlig verksamhet. Kontakta Leaderkontoret för konsultation av projektidén. Max projektstöd till företag är 200 000 kr. Privat faktisk finansiering ska för projektstöd till företag uppgå till 30–60 procent av projektets totala omslutning beroende på aktuell stödnivå. Läs mer på Leader Nedre Dalälvens webbplats. 

Utvecklingsprojekt och paraplyprojekt – förenklad ansökan, Leader Nedre Dalälven

Genom paraplyprojekten har du möjlighet att söka stöd till mindre aktiviteter med budget upp till 30 000 kronor. Ansökan är förenklad jämfört med fullstora leaderprojekt. Du kan söka medel inom lokal mat, klimat och miljö samt småortsutveckling 3.0. Är du mellan 13–25 år kan du söka Ung i Nedre Dalälven 2.0.

Mer information kan du också hitta på Leader Nedre Dalälvens webbplats.

Utvecklingsstöd för sociala företag – Region Dalarna

Behöver du stöd för att utveckla ditt sociala företag för att kunna skapa än större samhällsnytta? Syftet med utvecklingsstödet är att underlätta för sociala företag (som har alternativa affärsmål och verksamhetslogik samt verkar i gränssnittet mellan den offentliga, privata och ideella sektorn) att få tillgång till finansiering för att utveckla och skala upp sin verksamhet. Stödet riktar sig till dig som nyligen startat ett socialt företag eller till dig som har ett socialt företag som vill expandera. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer och söka stödet.

Import, export och internationalisering

Vill du utveckla företaget på en internationell marknad? Här kan du läsa om aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Läs mer på Business Swedens webbplats.

Enterprise Europe Network (EEN)

EEN hjälper små och medelstora företag i Dalarna med internationella affärskontakter. De hjälper till med både import- och exportfrågor, och ger även rådgivning kring EU-finansiering och direktiv, IPR-frågor eller annat som rör internationella marknader. EEN:s tjänster är kostnadsfria. Läs mer på Dalarna Science Parks webbplats.

Exportarena Dalarna – utveckla exportaffären

Exportarena Dalarna hjälper företagare som är nyfikna på att exportera eller vill utveckla företagets export vidare. Bland annat genom lotsning och rådgivning med hjälp av Exportkompassen som är ett verktyg som hjälper företag att komma i kontakt med rätt aktör (och kontaktuppgifter) utifrån företages frågeställningar och behov. Exportarena Dalarna hjälper också till med att få stöd vid investeringar, konsultcheck för exportsatsning, digitalisering med mera. Exportarena Dalarna riktar sig både till företag som är nyfikna på export och de som vill utveckla sin export. Läs mer på Exportarena Dalarnas webbplats. 

Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation som arbetar för företagens bästa genom program och nätverk samt opinionsarbete inom till exempel infrastruktur, export och energifrågan. De vill skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft för och med våra medlemmar i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Läs mer på Mellansvenska Handelskammarens webbplats.

Innovation och uppfinningar

Vill du utveckla företag och har en ny idé eller uppfinning? Här kan du läsa om aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Industrifonden

Industrifonden är en oberoende venture capital-investerare som letar efter teknik, innovation och forskning som kan skapa långsiktig meningsfull förändring. Läs mer på Industrifondens webbplats.

Innovationscentrum

På Innovationscentrums webbplats kan du hitta information om utveckling, patentansökan, finansiering m.m. det vill säga de verktyg som du behöver för att förverkliga din idé.

Patent- och registreringsverket (PRV)

Till PRV kan du vända dig om du har om du har frågor om patent, varumärke, design, upphovsrätt och utgivningsbevis. PRV är experter på immaterialrätt och hjälper till att skydda ditt företags immateriella tillgångar. Exempel på immateriella tillgångar kan förutom varumärke, patent och upphovsrätt, också vara kundregister, affärsmodeller, design, tillverkningsprocesser, databaser, interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder samt medarbetares kompetens och spetskunskap. Mer information hittar du på PRV:s webbplats. På PRV:s webbplats kan du också göra ett test för att se om ditt företag har dolda tillgångar.

Stiftelsen SKAPA och SKAPA-priset

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Stiftelsen har skapat SKAPA-priset, som är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. Tävlingen har både en öppen klass och en talangklass för unga innovatörer, Läs mer om SKAPA-priset på Stiftelsen SKAPA:s webbplats.

Svenska uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen finns i hela Sverige. Organisationen hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete. Läs mer på Uppfinnareföreningens webbplats.

Vinnova

Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande innovationsprojekt om finansiering för att utveckla sina framtida affärer. Vinnova stödjer företag i tidig fas genom att ta en hög risk. Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt. Vinnova hjälper också svenska företag att hitta och söka finansiering inom EU. Som litet eller medelstort företag kan du söka nästan alla utlysningar. Mer information hittar du på Vinnovas webbplats.

Vill du göra affärer med kommunen?

Genom att vara med och lämna anbud i upphandlingar kan kommunen bli din kund. Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal. Läs mer på kommunens webbsida Upphandlingar.

Håll dig uppdaterad

Näringslivsenheten i Säters kommun skickar nyhetsbrev och inbjudningar till dig som företagare. I vårt nyhetsbrev sammanställer vi sådant som kan vara av intresse för dig. Det kan vara kurser, seminarier, frukostmöten och andra nyheter. Läs mer och anmäl dig till brevet på kommunens webbsida Nyhetsbrev. 

Kommunens näringslivsenhet

Kika in på kommunens webbsida Kontakta näringslivsenheten och kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.