Nätverk och mötesplatser

Vi arrangerar olika former av möten, oftast tillsammans med lokala företagarföreningar. Syftet är att inspirera, motivera och skapa en plats för idéutbyte, nätverkande, dialoger och relationsskapande.

Vi arrangerar mötena för att du som företagare ska få möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner från kommunen. Mötena ger dig också tillfälle att träffa företagsfrämjande organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande. Dessa mötestillfällen är också en chans för dig att lära känna andra företagare i kommunen men också ett sätt att marknadsföra ditt företag.

Det är i mötet med andra som nya idéer och samarbeten kan uppstå som kan gynna dig och ditt företag.

Lokala nätverk

Exempel på lokala nätverk och aktiva företagarföreningar är Företagarna i Säter och LRF (lantbrukarnas riksförbund) Säterbygden. Mer information hittar du på Företagarna Säters webbplats och LRF Säterbygdens webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.