Projektmodell för e-arkivering

För leveransprojekt till e-arkivet har vi tagit fram en handbok som beskriver hela processen vid en inleverans till e-arkivet. Processen är uppdelad i fem faser och handboken beskriver momenten i varje fas och vem som gör vad.

Arkiveringsprojektets fem faser

 • Fas 0 – Undersöka
 • Fas 1 – Inventera
 • Fas 2 – Detaljera
 • Fas 3 – Överföra
 • Fas 4 – Kontrollera

Om flera samverkanskommuner har samma verksamhetssystem så är det en fördel att genomföra projektet tillsammans. Om det levererande verksamhetssystemet innehåller sekretess så kan man gå igenom fas 0–2 tillsammans och sedan ta enskilda möten när sekretessbelagd information hanteras.

Beskrivning av de olika faserna i projektet

Fas 0 – Undersöka

Målet med denna fas är att undersöka:

 • Vilken typ av system
 • Exportfunktion
 • Syfte med arkivering
 • Avstämning mot dokumenthanteringsplan

Fas 1 – Inventera

Målet med denna fas är att inventera:

 • Behov av arkivering
 • Behov av återsökning
 • Avgränsning
 • Uppskatta resursbehov

Fas 2 – Detaljera

Målet med denna fas är att:

 • Specificera vad som ska arkiveras
 • Hur det ska levereras
 • I vilket format det ska levereras

Fas 3 – Överföra

Målet med denna fas:

 • Sätta upp konfiguration i iipax archive
 • Sätta upp inlämningskontrakt i iipax archive
 • Läsa in arkivobjekten

Fas 4 – Kontrollera

Målet med denna fas:

 • Kontrollera arkiverad information
 • Vid behov utföra ändringar
 • Skriva en slutrapport för projektet

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.