E-arkivering av bilder och trycksaker

Fotografier och trycksaker, såsom egenproducerade affischer, informationsskrifter och broschyrer, kan ge framtida forskare information om vår tids kommunikation med medborgare och det formspråk vi använder oss av. Fotografier är ju även, såsom ordspråket säger, även bättre på att återge den visuella upplevelsen i en miljö eller av personer, än vad text kan göra.

En värdering av fotografier och trycksaker, i en gallringsutredning, görs alltid utifrån informationsinnehållet och funktion – inte från formatet.

Det dalagemensamma e-arkivet har inte samma funktionalitet kring e-arkiverade bilder såsom många bildarkiv har. Bildarkiv är ofta mer anpassade till upphovsrättslagstiftning i funktionerna för att tillgängliggöra bilder för medborgare. Det är därför mycket viktigt att identifiera sina behov av publicering i leveransprojekten. E-arkivcentrum Dalarna rekommenderar inte att ersätta bildarkivsystem mot den dalagemensamma e-arkivslösningen.

Som vid all hantering av digitala filer som ska bevaras så måste rutiner kring hanteringen vara genomtänkt. Fotografier ska bevaras så nära sitt originala, okomprimerade format som möjligt medan viss konvertering kan vara nödvändig att göra för trycksaker för att filerna ska kunna bevaras långsiktigt.

Vi arkiverar enligt biblioteksstandarden Dublin Core

E-arkivcentrum Dalarna har tagit fram beskrivande metadata för bildfiler, så att de kan bevaras och återsökas på lång sikt. Metadataschemat är en utbyggnad av en biblioteksstandard som heter Dublin Core. Vi kallar det därför, rätt och slätt, för att vi arkiverar enligt ”Dublin Core Bild”.

Dublin Core är dock inte lämpliga för alla sorters bilder utan är främst framtagen för att fungera för egenproducerat material. Det är viktigt att man i ett tidigt skede tar ställning till om metadata-samlingarna fungerar för ändamålet.

Det som inte står beskrivet här, för att dokumentet inte ska bli för omfattande, är vilka av metadatan nedan som är synliga/dolda, sökbara och om förändringar av värdena loggas eller ej. Det här stämmer du av med E-arkivcentrum Dalarna i samband med ditt leveransprojekt.

Filformat för foton eller trycksaker

Det finns idag en mängd olika format för bilder och trycksaker. Raw (rådata), .jpeg, .gif, .png, psd, .indd, .ai. En del av filformaten är proprietära och kräver att man har köpt licens till ett program för att kunna se filen. Dessa är inte lämpligt för långtidsbevarande utan behöver konverteras. Filer för trycksaker innehåller ofta vektorgrafik och lager som kan bete sig olika vid konvertering till olika filformat. Komprimering kan ge förlust i kvalitet som märks framför allt om bilder ska förstoras. Sammanfattat kan man säga att bild- och trycksaksfiler kan behöva konverteras för långtidsbevarande på ett sådant sätt så att det kan försvåra vidarebearbetning av filerna.

De format som inte är proprietära, komprimerar minimalt och vanligtvis rekommenderas för långtidsbevarande, står beskrivna i E-arkivcentrum Dalarnas dokument Godkända filformat för leverans till e-arkiv. Rådfråga gärna E-arkivcentrum Dalarna om du känner dig osäker.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.