Behandling av personuppgifter för kulturarrangemang

Kulturnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter med stöd av Artikel 6.1.e enligt dataskyddsförordningens föreskrifter.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

 • De uppgifter om dig som vi behandlar kan vara namn, personnummer, adress, telefon, bankgiro, plusgiro, e-post adress.
 • Dina personuppgifter sparas så länge Kulturnämnden har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen, alternativt sparas en tid för uppföljning och kontroll för att sedan gallras.
 • Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Kontakta kulturenheten.
 • Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Kontakta kulturenheten.
 • Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kulturnämnden behandlar. Du kan skriva till kulturenheten. Vi behöver uppgift om ditt namn och personnummer för att kunna söka i våra register. Du kan bara få besked om vilka personuppgiftsbehandlingar kulturnämnden gör om dig.
 • Om kulturnämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter så får biträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad kulturnämnden bestämt.
 • Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land (land utanför EU/EES -området).
 • Kontaktuppgifter till kulturenheten i Säters kommun;
  Adress: Skolgränd 6 783 30 Säter
  Telefon: 0225-55 000.

Gå gärna in på Integritetsmyndighetens webbplats om du vill veta mer om dataskyddsförordningen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.