Bidrag för anordnande av kulturarrangemang

Kulturföreningar i Säter kan söka bidrag för att genomföra kulturarrangemang.

Kulturbidragen ska bidra till:

  • Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Stärka barns och ungas rätt till delaktighet i kulturlivet enligt barnkonventionen.
  • Utveckla och stärka förutsättningar för mötet med olika kulturyttringar som dans, teater, musik, bildkonst, poesi, film, litteratur, digitala medier och kulturhistoria.
  • Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och/eller folkbildning.
  • Stimulera samverkan och nätverk mellan föreningar och kommunens invånare.
  • Förmedla samt förnya och utveckla tillgängligheten till kulturarvet.

Stödet kan inte användas till:

  • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning.

En ansökan ska vara inlämnad och behandlad före arrangemangets genomförande och påbörjad marknadsföring.

Skriftlig redovisning av alla program som fått kommunala bidrag skall inlämnas senast 2 månader efter genomförandet.

Ansökan

Ansökan sker löpande under året till och med 15 oktober.

För mer information kontakta kommunens kultursekreterare.

Ansök via kommunens e-tjänst för Bidrag för evenemang och arrangemang.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.