Vad är särskilt boende?

Särskilt boende är avsett för dig som i den dagliga livsföringen har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Omvårdnadsbehovet ska inte vara tillfälligt. Du ska ha behov av insatser dygnet runt eller stor del av dygnet. I boendet har du ett eget hyreskontrakt som du tecknar med Säterbostäder och kan då ansöka om bostadstillägg hos försäkringskassan. Till kommunen betalar du för omsorg, vård och mat.

När kan jag få bo på ett särskilt boende?

När ditt behov av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses av insatser från hemtjänsten finns det möjlighet att ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Du ansöker om detta hos biståndsenheten i Säters kommun som då utreder hur dina behov ser ut och vad som är bäst för dig.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.