När kan jag få bo på särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande behov menas behov av hjälp under dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art.

För att få en lägenhet på särskilt boende gör du en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder hur dina behov för att du ska få den hjälp som är bäst för dig.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.