Finns det företag i kommunen som har farlig verksamhet?

Det finns inga företag i Säters kommun som bedriver verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Däremot kan det fortfarande inträffa olyckor på företag som kan vara farliga på den plats en olycka sker, och det kan också inträffa olyckor med farligt gods på vägar eller järnväg som går genom Säters kommun.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.