Minoritetspolitiskt arbete

De nationella minoritetsgrupperna i Sverige har rättigheter som regleras genom svensk lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

På Sveriges riksdags webbplats kan du läsa om Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kommunerna ska ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete

Säters kommuns mål och riktlinjer är:

  1. Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk känner till och kan åberopa sina rättigheter.
  2. Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och kulturella mångfald.
  3. Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk kommer till tals i verksamhetsutveckling som kan beröra nationella minoriteter eller minoritetsspråk.
  4. Uppdrag åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska perspektiv i sina nämndeplaner och aktivitetsplaner, där så är relevant och möjligt.

För mer information, läs mer på minoritet.se om Sveriges nationella minoriteter och minoritetesspråk.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.