Medborgarförslag

Du som bor i Säter kan lämna egna förslag — så kallade medborgarförslag. Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för dig.

Principerna när du ska lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Säter

  1. Den som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun. 
  2. Förslaget ska vara undertecknat av en eller flera kommuninvånare.
  3. Förslagsställaren ska ha skrivit under med namn, adress och telefonnummer.
  4. Förslagen kan bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
  5. Förslagen får inte handla om personer.
  6. Förslagen får inte vara odemokratiska eller rasistiska.
  7. Varje förslag får bara gälla en fråga.
  8. Förslaget ska innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan ”Vad vill du att kommunen ska göra?”

Du som har skickat in ett medborgarförslag får komma till kommunfullmäktiges sammanträde och informera om förslaget.

Skicka in ditt förslag vi vår e-tjänst här nedan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.