Lotteritillstånd

Kommunerna ansvarar för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Det här är ett lotteri

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

Lotterier som inte kräver någon licens eller registrering

En ideell förening eller registrerat trossamfund kan anordna ett lotteri i samband med en tillställning som de själva anordnar. Det kan till exempel vara föreningsaktivitet eller teaterföreställning. Även då föreningen deltar i någon annans anordnade tillställning så får lotteri anordnas om följande kriterier är uppfyllda:

 • Högsta insats är 1/4000 prisbasbelopp, det vill säga lottpriset får inte överstiga 13 kronor (år 2023). Aktuellt prisbasbelopp finns på Statistiska Centralbyråns webbplats (SCB).
 • Högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp. Vinsterna ska endast utgöras av varor. Presentkort eller liknande ska undvikas.

Då beviljar en kommun registrering av lotteri

 • Endast till ideella föreningar och registrerade trossamfund.
 • När en insats krävs för att delta i lotteriet.
 • Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommun/kommuner där föreningen är verksam.
 • Maxomsättning får vara 33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.
 • Värdet av vinsterna motsvarar 35-50 procent av insatsernas värde.
 • Kontrollant ska förordnas vid registrering. Kontrollanten ska vara ojävig, dvs inte medlem i den förening personen ska kontrollera.
 • Värdet av en kontantvinst är högst ett prisbasbelopp.
 • Avgift för registrering är 300 kronor.

Ansöka om registrering

Ansökningsblankett för att registrera lotteri finns att ladda hem i PDF-format nedan. Avgift för registrering är 300 kronor.

Följande handlingar ska bifogas:

 1. Föreningens stadgar
 2. Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier (det ska framgå vem som valts som kontaktperson i föreningen för lotterier)
 3. Verksamhetsberättelse
 4. Revisionsberättelse
 5. Resultat- och balansräkning

Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade, det vill säga föregående års.

Ansökan skickas till:
Säters kommun
Kanslienheten
783 21 Säter

På Spelinspektionens webbplats finns mer information om lotterilagstiftningen.

På Spelinspektionens webbplats hittar du också information om kommunala lotterier, och vilka generella villkor som gäller.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.