Vem bestämmer skolskjutsreglerna?

Skolskjutsarna bestäms av både skollagen och skolskjutsreglementet för Säters kommun.

Enligt skollagen 10 kap, 32 §, har elever i kommunal grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts. Även elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har samma rätt enligt skollagen. Se mer information på Skolverkets webbplats vad som gäller för skolskjuts.

Kommunen har ingen laglig skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot har gymnasieelever (till och med vårterminen det år de fyller 20 år) rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110). Läs mer på Sveriges riksdags webbplats om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

I Säters kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den praktiska tillämpningen av skollagens bestämmelser.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.