Vad är skattepliktig bruttoinkomst, inkomst före skatt?

Avgiften som du betalar till barnomsorgen bestäms av inkomsten som du och den vuxne person som du eventuellt bor tillsammans med, har varje månad. Det är viktigt att du anmäler hur stor inkomst du har.

Det här är skattepliktig bruttoinkomst

 • lön och andra ersättningar i anslutning
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pensionsförmåner (ej barnpensioner)
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • aktivitetsstöd
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • för familjehem räknas endast arvode
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • korttidsstudiestöd
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands.

Inkomster som inte ska tas med när du anmäler din inkomst

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • vårdnadsbidrag
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag.

Egen företagare

Du som är egen företagare ska ange den beräknade bruttoinkomsten. Efter deklaration och bokslut bestäms den faktiska avgiften.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.