Vem ansvarar för busstider, resvägar och busshållplats?

Skolskjuts i Dalarna utförs av Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning på uppdrag av Dalarnas kommuner. Det gemensamma skolskjutsreglementet kompletteras med en lokal bilaga som avser regler för den egna kommunen. Skolskjutsreglementet är antaget av kommunfullmäktige i Säters kommun.

Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med väghållaren och Region Dalarna.

Vid risk för trafiksäkerhetsproblem, exempelvis vid halka, kan entreprenören ställa in en skolskjuts helt eller delvis. Vid sådant tillfälle ska skolan informeras omgående. Skolan vidarebefordrar informationen till berörda elever och eller vårdnadshavare.

Vårdnadshavare har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från hållplatsen där eleven ska gå på och av bussen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.