Kan mitt barn få förtur till förskolan?

Barn i behov av särskilt stöd har förtur till plats.

Vid fördelning av platser tar vi hänsyn till barngruppens sammansättning på de olika förskolorna. Syskon till redan placerade barn får placering på samma förskola eller pedagogisk omsorg om det är möjligt.

Övrig fördelning av platser görs så att plats erbjuds så nära hemmet som möjligt. Vi tar hänsyn till vårdnadshavares önskemål i den utsträckning det är möjligt.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.