Kan jag få resebidrag?

Kontant resebidrag gäller gymnasieelever som har sex kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas kollektivt färdmedel för resa till skola eller APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller om det är minst sex km till hållplats för kollektivt färdmedel.

Kontant resebidrag kan beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag. Ansökan ska styrkas med kvitton eller kontoutdrag, så kom ihåg att spara dem.

Ansökan gör du via blanketten ”Ansökan om resebidrag” som du beställer från Säters kommuns kundtjänst på telefon 0225-55 000 eller via kommunens e-tjänst för blankettbeställning.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.