Samverkansteamet

Samverkansteamets uppdrag är att erbjuda stöd för personer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka personens förutsättningar för egen försörjning.

Samverkansteamet i Säter leds och drivs av Säters kommun, Region Dalarna, försäkringskassan och arbetsförmedlingen tillsammans och riktar sig till individer i behov av samordnad rehabilitering och som står långt från arbetsmarknaden. Samverkansteamet håller till i lokaler på Dahlanders kunskapscenter på Skönviksområdet.

Det finns två kriterier för att bli aktuell för samverkansteamet:

  •  Handläggare bedömer att det finns behov av samordnad rehabilitering. Antingen att individen redan är aktuell hos flera myndigheter eller att handläggare bedömer att det finns behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Individen ska vara motiverad och själv kunna se nyttan med att delta i verksamheten.

Verksamheten är individanpassad och de aktiviteter som finns är utifrån de behov som finns hos deltagarna för att de ska öka sina förutsättningar för egen försörjning. Nyttan för individen är i centrum. Aktiviteterna kan både var individuella och ske i grupp som t.ex.

  • enskilda coachsamtal
  • praktik eller arbetsträning
  • lösningsfokusgrupp och olika temagrupper.

För att bli aktuell hos samverkansteamet behöver du prata med den handläggare du har kontakt med på exempelvis Säters kommun, Region Dalarna, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Vid frågor och funderingar hör gärna av dig till samverkansteamet, vi svarar gärna på dina frågor.

Representanter i samverkansteamet

  • Försäkringskassan: Margareta Taras
  • Socialtjänsten: Lisa Wass
  • Socialpsykiatrin: Mattias Bravenius
  • Vårdcentralen Säter: Carina Sandberg
  • Öppenvårdspsykiatrin: Jessika Ekmark
PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.