Stadshotellet

Stadshotellet har funnits på samma plats i över 400 år. Det kallades för Bruksgården för strax nedanför vid Ljusterån låg hytta, garverkeri och brännugn. Huset har ansetts som ett av de förnämsta i staden och har ägts av brukspatroner, löjtnanter, borgmästare med flera under historiens gång.

Säters stad köpte gården för 15.000 kr år 1882 för att bli gästgivargård. När järnvägen drogs till Säter på 1880-talet bidrog det till att många industrier uppfördes som väverie, spisbrödsfabrik och yxfabrik. Då växte behovet fram av ett presentabelt stadshotell.

Här satt Kungliga medicinalstyrelsen och diskuterade placeringen av hospitalet i Säter. Ett omvälvande beslut som präglat orten sedan invigningen 1912.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.