Vilken hårdhet har vattnet i Säters kommun?

I Säters kommun finns tolv vattenverk som var och en har egna vattentäkter. Det medför att det finns variationer på hårdheten. Hårdheten mäts i tyska grader, så kallade dH. 1–6 dH klassas som mjukt vatten, 6–10 är medelmjukt vatten och 10‑21 är hårt vatten.

Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,0 och 9,0.

Konduktiviteten är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och som mäter den totala halten av lösta joner i vattnet.

Mer information hittar du på kommunens webbsida om kommunalt vatten.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.