Möteskalender 2024

Sammanträden och möten för år 2024

Kommunfullmäktige sammanträder:

 • 22 februari
 • 25 april
 • 13 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november

Kommunstyrelsen sammanträder:

 • 30 januari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 28 maj
 • 3 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder:

 • 16 januari,
 • 13 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 13 maj
 • 14 maj
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder:

 • 13 februari
 • 23 april
 • 18 juni
 • 24 september
 • 19 november

Kommunstyrelsens fritidsutskott sammanträder:

 • 16 januari
 • 26 maj
 • 21 maj
 • 27 augusti
 • 22 oktober
 • 17 december

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder:

 • 21 februari
 • 20 mars
 • 16 april
 • 5 juni
 • 18 september
 • 12 november
 • 11 december

Barn- och utbildningsnämndens utskott sammanträder:

 • 7 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 22 maj
 • 4 september
 • 30 oktober
 • 27 november

Kulturnämnden sammanträder:

 • 1 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 13 juni
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 21 november

Socialnämnden sammanträder:

 • 18 januari
 • 8 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Socialnämndens utskott sammanträder:

 • 25 januari
 • 29 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder:

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Samhällsbyggnadsnämndens utskott sammanträder:

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Miljö- och byggnämnden sammanträder:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Brottsförebyggande rådet sammanträder:

 • 20 februari
 • 29 april
 • 21 oktober
 • 17 december

Tillgänglighetsrådet sammanträder:

 • 12 mars
 • 4 juni
 • 17 september
 • 12 november

Kommunala pensionärsrådet sammanträder:

 • 13 mars
 • 15 maj
 • 16 oktober
 • 11 december

Valnämnden sammanträder:

 • 10 januari
 • 6 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 17 juni
VR
Viktoria Robertsson

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.