Vilka planer finns i Säter?

Vilka planer finns i Säters kommun?

Översiktsplan (ÖP)

Säters översiktsplan antogs 2013 av kommunfullmäktige. Vid nästa mandatperiod kommer planen att revideras och uppdateras.

På kommunens webbsida om översiktsplaner kan du läsa mer.

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Säter

Gällande fördjupad översiktsplan för Säter är från 1991.

Ett arbete har påbörjats för att ta fram förslag till ny fördjupande översiktsplan för Säter. Har du idéer eller förslag på hur du vill att Säter ska se ut i framtiden? Lämna gärna dina synpunkter genom att skicka e-post till sbn@sater.se.

När förslaget är klart kommer det att gå ut på samråd för att allmänheten ska kunna tycka till.

Gustafs, Mora By, Enbacka m.fl.

Här finns en fördjupande översiktsplan som vann laga kraft 2019.

Stora Skedvi

Gällande fördjupad översiktsplan för Stora Skedvi är från år 1991. En ny planeras att tas fram inom de kommande åren.

kommunens webbsida Fördjupade översiktsplaner kan du läsa mer.

Områdesbestämmelser

Det finns områdesbestämmelser för Säters innerstad, Skönvik, Bispberg, Solvarbo by och Dammsjöområdet (söder om Solvarbo).

Detaljplaner

Det finns detaljplaner i Säter och omkring Ljustern, Gustafs tätort, Solvarbo, Stora Skedvi, Fäggeby, Arkhyttan, Bispberg, Bispbergshyttan, Lomtorpet, Skenshyttan, Ulvshyttan och Nyberget. Ta kontakt med Säters kommun om du vill ta del av någon detaljplan.

Innan en detaljplan tas fram kan kommunen göra ett planprogram. Syftet är att få igen en tidig dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att beslutsunderlaget ska breddas med fler synpunkter, ge allmänheten insyn i planeringen och en möjlighet att påverka innehållet i detaljplanen. Detta är ett frivilligt steg i planeringsprocessen, men det kan förenkla planprocessen genom att frågor klaras av i ett tidigt skede. När ett planprogram tas fram ska samråd genomföras och synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse, precis som när en detaljplan tas fram.

Nyligen togs ett planprogram fram för lokalisering av nytt särskilt boende i Säter. Programmet utredde fyra olika platser där kommunen kan placera det nya äldreboendet. Planprogrammet fungerar som beslutsunderlag när politikerna ska fatta beslut.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.