Kan detaljplanerna ändras utan att jag får veta det?

Alla ändringar, upphävande och nya detaljplaner annonseras på Säters kommuns anslagstavla samt på kommunens webbplats. Under samråd och granskningsprocessen finns planerna utställda på biblioteken i Säters kommun.

Bara sakägare, det vill säga de fastighetsägare som berörs av detaljplanen och som har ett intresse i området för den nya planen, får ett skriftligt brev. Om det är en stor plan som påverkar många kan meddelandet begränsas till en annons i lokalpressen och information på kommunens webbplats samt anslagstavla.

Ibland kan det upplevas som att planerna har ändrats när det egentligen är fråga om att genomföra en gammal plan som redan gäller för området. Även om ett hus rivs gäller samma detaljplan och därmed finns en byggrätt på platsen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.