Ingen risk med PFAS i Säters dricksvatten – klarar gränsvärdena

Provtagning för PFAS är gjord i Säters kommuns alla 12 vattentäkter. En vattentäkt hade spår av PFAS, men halterna är så pass låga att inga åtgärder behöver vidtas. I övriga elva vattentäkter hittades inga spår av PFAS.

Vatten- och återvinningsenheten på kommunen har gjort analyser på vattnet från samtliga vattentäkter för att kartlägga om det finns spår av PFAS. I elva av vattentäkterna hittades alltså inga spår av PFAS. I vattentäkten som förser Skenshyttans vattenverk kan man mäta väldigt låga nivåer. Dessa nivåer är så pass låga att livsmedelsverket inte rekommenderar att det behövs åtgärder. Det sker redan ett arbete för att lägga ner Skenshyttans vattentäkt och istället förse Skenshyttan med vatten från Ulvshyttan. Detta planeras vara klart under hösten 2024. 

Läs mer om PFAS-nivåerna på kommunens webbsida.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.