Parkeringar

I dagsläget används stor del av Gruvplan som parkeringsyta, framförallt vid större evenemang nere i Säterdalen. Gruvplansutredningen föreslår att det ska vara möjligt även i framtiden. Just nu består Gruvplan av en stor grusplan utan några tydliga parkeringsrutor och antalet nuvarande parkeringsplatser beräknas till ca 150 stycken. Förslaget är att parkeringarna ska struktureras på ett mer effektivt sätt för att istället få plats på en mindre yta. Det innebär bland annat att addera parkeringsräcke, målade linjer och tydlig in- respektive utfart. Till vardags planeras 90 parkeringsplatser (grön). När behovet för parkeringar är större, som till exempel vid evenemang i Säterdalen eller på Gruvplan, kan ytan för parkeringar utökas och även omfatta delar av de flexibla ängsytorna som föreslås (blå och orange). Med flexibla ängsytor menas att de oftast används som ängsmark medan att de kan klippas ner och användas för olika tillfälliga evenemang och/eller parkering.

Parkeringsytor på Gruvplan
Parkeringsytor på Gruvplan
Illustrationen visar vardag, medium samt max antal parkeringar. Klicka på bilden för att visa i PDF-format.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.