Bostäder i naturmiljö – Präst Källa

Detaljplanen föreslår att den nya bostadsbebyggelsen för Präst Källa ska vara relativt småskalig. För att behålla områdets karaktär ska byggnaderna och marken runtom anpassas efter den varierande terrängen. Naturmiljön med uppväxta träd, stenhällar och buskage ska i största möjliga mån bevaras. Detaljplanen pekar också ut specifika områden med äldre träd som ska bevaras. En varsam exploatering bidrar också till en attraktiv boendemiljö med närhet till natur. Detta sätt att bygga på kallas ofta för ”hus i natur” och har sitt ursprung i 1930-talets byggnadsideal.

För att den tillkommande bebyggelsen ska passa ihop med intilliggande villaområden föreslår detaljplanen att alla fasader ska vara i trä. Bebyggelsen får bestå av högst två våningar med en inredd vindsvåning. Totalt planeras 40 lägenheter. Till varje lägenhet får det dessutom byggas en carport och förråd.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.