Anslutningsväg – Präst Källa

I dagsläget finns ingen anslutningsväg för motortrafik till planområdet och för att möjliggöra bebyggelse krävs det att en ny väg anläggs. Den 7 september 2021 beslutade kommunens politiker om att infarten till det nya bostadsområdet kommer möjliggöras genom en förlängning av Korsnäbbsvägen. Till grund för beslutet ligger en kompletterande trafikutredning som gjorts inför granskningen.

Att bygga ny väg är kostsamt samt innebär att ny mark måste tas i anspråk. Genom att till stor del använda sig av redan befintliga vägar minskar resursförbrukningen och mer naturmark kan sparas. Marken på och runt planområdet har stora höjdskillnader vilket även begränsar antalet möjliga anslutningsvägar.

Karta över planerad anslutningsväg till nytt bostadsområde.
Planerad anslutningsväg (blå linje) till nytt bostadsområde (röd ring)

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.