Uppgång Salutorget

För att det nya gångstråket och tunneln ska kopplas ihop med Salutorget på ett bra sätt läggs stor vikt på dess entré, det vill säga själva tunneluppgången mot Salutorget. Gestaltningen i form av materialval, belysning, växtlighet och ljusinsläpp ska samspela för att skapa en trivsam, tillgänglig och trygg plats. Uppgången tillgänglighetsanpassas, vilken lösning det blir utreds men det kan bli trappor och hiss eller ramp. Det kommer också finnas möjlighet att ta med cykeln i tunneln. Bilden visar en övergripande skiss över den nya uppgångens placering i förhållande till den befintliga trappan.

Illustration av förändringar som detaljplanen möjliggör för gång- och cykelförbindelsen mellan norra och södra sidan av järnvägen och väg 70. Observera att detta är en förenklad skiss på en möjlig lösning. Slutlig utformning tas fram i samband med framtagande av bygghandlingar för järnvägsspår och tunnel. Illustration: Sweco.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.