Trafiken

Detaljplanen innebär förändringar i trafiken. De största förändringarna sker inom Trafikverkets projekt som bland annat innebär att järnvägsspåren förlängs för att möjliggöra att tåg kan mötas i fart på sträckan och på så vis öka effektiviteten längs hela Dalabanan. Projektet kommer också göra att det blir lättare att ta tåget från Säter och en viktig del handlar om att öka tillgängligheten för alla att ta sig både till stationsområdet, till perrongen och ombord på tåget.

Ytterligare en konsekvens av projektet är att den nuvarande järnvägsövergången vid Myntvägen stängs eftersom det av säkerhetsskäl inte är tillåtet att passera dubbla järnvägsspår. Det innebär att det med bil inte kommer vara möjligt att korsa järnvägen på Myntvägen. Istället får man åka runt via antingen korsningen vid Strandvägen mot Smedjebacken eller via rondellen vid Industrigatan/Kungsvägen. För tunga fordon kommer den senare infarten vara den enda möjliga. Denna trafiklösning, i kombination med att detaljplanen möjliggör för mindre handel, restaurang och service vid Tuskaftet (gamla OK-tomten) gör att trafiken på omkringliggande vägar kommer öka något. Kommunen har därför påbörjat ett separat projekt för att se till behovet av trafiksäkerhetsåtgärder runt detaljplaneområdet.

Illustrationen visar den avstängda korsningen på Myntvägen samt vilka vägar biltrafik hänvisas till. 

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.