Stationsområdet

Området kring stationsbyggnaden och intill spåren förändras. Bilden visar en övergripande skiss över hur platsen kommer att utvecklas. Perrongen förlängs, breddas och anpassas höjdmässigt till de tåg som stannar här. Den nya perrongen kommer kunna nås via en tunnel vars uppgångar förses med trappor och hiss för att skapa en god tillgänglighet. Hela stationsområdet får tydligare gestaltning och en mer stadsmässig karaktär vilket skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande. Stationshuset i sig kvarstår men marken runt om förändras och omgestaltas. Ombyggnationen av spårområdet beräknas dra igång våren 2022 och beräknas vara klart under 2023.

Bildtext: Illustration av förändringar som detaljplanen möjliggör vid järnvägsstationen. Observera att detta endast är ett exempel på utformning och att illustrationen kan komma att ändras. Illustration: Sweco.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.