Visionen för Gruvplan i centrala Säter – en helt ny plats!

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Den 1:a februari antogs Vison för Gruvplan av kommunstyrelsen, efter en process där allmänhetens synpunkter beaktats tillsammans med synpunkter från andra kommunala instanser.
Vision för gruvplan är en konsekvens av Trafikverkets kommande projekt kring Säter C. Trafikverkets järnvägsprojekt kommer förändra trafikströmmar och beteenden, bland annat på grund av att Myntvägen kommer stängas av för att möjliggöra det förlängda mötesspåret.
Området kring Gruvplanen har förutsättningar att bli en stor tillgång för både Säterbor och besökare.
– Gruvplanen har stor potential att användas på helt andra sätt än vad den gör idag, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Det är dags att vi går vidare och skapar en attraktiv plats i ett av våra allra mest centrala lägen.

Kommunstyrelsen lämnar nu över uppdraget till kommunens tjänstepersonsorganisation.
– Nu har vi i Samhällsbyggnadssektorn fått kommunstyrelsens uppdrag att arbeta fram en plan olika etapper, som i slutändan ska leda fram till att de idéer som finns i Vision för gruvplan genomförs, säger Mikael Spjut, biträdande samhällsbyggnadschef.
– Nu väntar som sagt etappindelning, förprojektering och budgetering inom kommunens ordinarie budgetprocess
Eftersom Visionen är omfattande kommer det att ta många år att genomföra det till fullo, men arbetet startar nu. När det kommer till parkstrukturen på Gruvplan krävs också fler utredningar innan åtgärder kan genomföras, det handlar om trafiksituationen utmed Kungsvägen, vid Stationsområdet samt även hur en ny uppställningsplats för tunga fordon kan anordnas.
– Visionen är ett övergripande dokument och ställningstagande, men det kräver mycket detaljplanering innan det går att sätta spaden i marken för de olika delprojektet som det kommer innebära, säger Mikael Spjut

Här kan du läsa och titta på hela visionen för gruvplan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.