Vi söker flera kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem

PE
Pia Eskola
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Vi ser ett ökat behov av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. Vill du göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn eller en ungdom? Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du anmäler ditt intresse.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn, ungdom eller en annan vuxen under en bestämd tidsperiod. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en god förebild, vara någon att prata med eller att göra aktiviteter tillsammans med för att bryta en social isolering.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • bowling
  • gå och fika
  • bjuda hem personen på middag med mera

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du fylla i en intresseanmälan på länken familjehemsverige.se. När vi mottagit din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi mottagit den. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information så genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Om du inte vill fylla i en intresseanmälan via familjehemsverige.se kan du ringa socialkontoret och lämna din intresseanmälan direkt till en handläggare. Du ringer då till socialkontorets reception och meddelar att du vill lämna en intresseanmälan om att bli kontaktperson, du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning i form av en arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utgifter för uppdraget som kontaktperson. Säters kommun följer Sveriges kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer vad gäller ersättningar.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets eller ungdomens egen familj. Barnet eller ungdomen bor fortfarande kvar hemma men får extra stöd av sin kontaktfamilj, vanligen någon helg per månad. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få tillbringa tid hos en annan familj. En kontaktfamilj behöver inte bo i Säters kommun.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du fylla i en intresseanmälan på länken familjehemsverige.se. När vi mottagit din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi mottagit den. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information så genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Om du inte vill fylla i en intresseanmälan via familjehemsverige.se kan du ringa socialkontoret och lämna din intresseanmälan direkt till en handläggare. Du ringer då till socialkontorets reception och meddelar att du vill lämna en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Säters kommun följer Sveriges kommuners och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du i ditt hem tar emot ett barn eller en ungdom som blir boende hos dig för en kortare eller längre tid. Barnet/ungdomen blir en del i din familj och du/ni fungerar istället för de biologiska föräldrarna i vardagen. Det innebär att man som vuxen tillgodoser barnets vardagliga behov av närhet, trygghet och mat. Det innebär också att man tar ansvar för att barnet får den hälso- och sjukvård det behöver och att man exempel skjutsar till aktiviteter.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du fylla i en intresseanmälan på länken familjehemsverige.se. När vi mottagit din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi mottagit den. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information så genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Om du inte vill fylla i en intresseanmälan via familjehemsverige.se kan du ringa socialkontoret och lämna din intresseanmälan direkt till en handläggare. Du ringer då till socialkontorets reception och meddelar att du vill lämna en intresseanmälan om att bli familjehem, du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som familjehem får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Säters kommun följer Sveriges kommuners och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att ringa socialkontorets reception.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.