Unik utbildning av specialistundersköterskor inom psykiatrisk verksamhet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Dahlander kunskapscentrum ansöker om att starta utbildning av specialistundersköterskor inom psykiatrisk verksamhet.

Säters kommun har ansökt, till Myndigheten för yrkeshögskolan, om att starta en ny yrkesutbildning inom psykiatrisk verksamhet, med fokus på kroppsbaserade metoder relaterade till traumatisk stress och som stöd för annan behandling.

En utbildning inom psykiatri har en plats hos oss i Säter, där både tradition, kunnande och engagemang finns, säger Helena Andersson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Utbildningen fyller en viktig funktion att leverera specialistutbildade undersköterskor till vården.

Vi ser att de närmsta tio åren har vården stort behov att fylla upp efter de många medarbetare som kommer gå i pension under perioden, säger Anne-Marie Ställ, biträdande rektor Dahlander kunskapscentrum

Inriktningen kroppbaserade metoder relaterade till traumatisk stress är unik och bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Kroppsbaserade metoder innefattar till exempel gynnsamma andningsövningar, avslappningstekniker, medveten rörelse, traumaanpassad mindfulness, NADA öronakupunktur/-akupressur och traumaanpassad yoga.

Utbildningen ersätter Region Dalarnas skötarutbildning, men bygger på undersköterskekompetens och har utformats i nära samverkan med Region Dalarna.

Därför är den ett år, i stället för skötarutbildningens två år, säger Anne-Marie Ställ.

De som går utbildningen ska vara utbildade undersköterskor med arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Vilket är den grund som vi sedan bygger på med de specifika och evidensbaserade kunskaper och färdigheter som matchar den kompetens som efterfrågas inom psykiatrisk verksamhet.

Utbildningen

En specialistundersköterska jobbar med att stödja vård- och omsorgstagaren i vardagen specifikt inom psykiatrisk verksamhet, men har också en utökad kompetens inom dokumentation och handledning.

Utbildningen innefattar:

Specifika kunskaper om psykiatriska diagnoser och bakomliggande neurobiologiska och fysiologiska mekanismer.
Specifik omvårdnadskompetens inom psykiatrisk verksamhet ur ett holistiskt och personcentrerat perspektiv
Färdigheter att motivera och genomföra omvårdnadsinsatser
Förhållningssätt och förståelse utifrån bland annat lågaffektivt bemötande, transkulturell psykiatri och traumamedveten omsorg
Specifik kunskap om lagstiftning, dokumentation och handledarkompetens inom psykiatrisk verksamhet
Kunskaper om traumatisk stress samt kroppsbaserade metoders effekt och potential vid traumatisk stress
Kunskap om trauma är avgörande inom psykiatrin för att möjliggöra korrekt diagnostik, planera effektiv behandling, skapa en trygg vårdmiljö och arbeta förebyggande. Genom att integrera traumainriktad kunskap och metoder kan vårdpersonal bättre stödja och främja läkning hos personer som har upplevt trauma, säger Nóra Kerekes.

Medverkan av Nóra Kerekes, Fil. Dr., som är verksam inom både akademin, forskning och klinisk verksamhet, garanterar kvalitet och evidensbaserad kunskap i utbildningen. Ansvarig för utbildningens praktiska delar är Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga i Sverige och utbildad inom ämnet Traumatisk stress vid Trauma Centre i Boston för traumaforskaren Dr. Bessel van der Kolk. Dr. Kerekes är projektledare för och Josefin Wikström är skapare av program för flertal nationella och internationella studier där traumaanpassad yoga, som komplementär insats inom psykiatrisk vård, utvärderas, till exempel inom Kriminalvård, BUP och Rättspsykiatrin. Båda två är också delaktiga i framtagandet av utbildningen.

Vi förväntar oss ett positivt besked, så att första kullen elever kan börja till hösten 2024, säger Anne-Marie Ställ

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.