Ungdomsledarstipendium

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Ungdomsledarstipendium

Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid. Beloppet är 10 000 SEK.

Stipendiaten

  • ska det år stipendiet utdelas fylla minst 18 år
  • ska under minst 3 år ha verkat aktivt som ungdomsledare inom en ideell organisation med verksamheten förlagd till Säters kommun
  • ska ha visat goda ledaregenskaper samt förmåga att få ungdomar delaktiga i beslut och verksamhet
  • ska ha varit ett gott föredöme för unga människor när det gäller tolerans inför oliktänkande och allas rätt att vara med
  • ska företräda demokratiska värden och visat stort engagemang i sitt arbete med ungdomar med glädje och gemenskap

Förslag till mottagare av ungdomsledarstipendiet kan lämnas av föreningar och privatpersoner. Förslaget skall åtföljas av en skriftlig motivering.

Förslagsställaren ska själv uppge namn, telefonnummer, e-post samt på vilket sätt han/hon kommit i kontakt med den föreslagna stipendiaten.

Förslag lämnas via e-tjänst på https://etjanster.sater.se/oversikt/overview/131 senast 7 oktober.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.