Undersökning av spill- och dagvattenanslutningar vecka 4 och 5

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under vecka 4 och 5 kommer det att göras undersökningar där fastigheters spill- och dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet. Ökad effektivitet innebär att nätet kan ta hand om stora regnmängder.

Undersökningarna/inventeringarna kommer att genomföras i Bispbergshyttan och kring bensinstationen Ingo i Säter.

De fastighetsägare som berörs har fått eller får inom kort särskild information som handlar om hur undersökningarna går till, och hur fastighetsägarna behöver förbereda sig genom att fylla på vatten i vattenlås.

En del av inventeringen handlar om att föra in rök i ledningsnätet utanför husen.

Röken är helt ofarlig.
I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

Undersökningen är kostnadsfri för fastighetsägaren.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.