Trädfällning vid ”Hundbadet”

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

En statuskontroll av träden vid ”Hundbadet” utfördes under sommaren 2022. Kontrollen påvisade att en av silverpilarna är angripen av svavelticka vilken sprider en aggressiv brunröta. Ytterligare tre silverpilar har omfattande kronintorkningar och orsaken till detta är markförtätningar och trädens ålder. Dessa tre silverpilar är planerade att fällas mellan vecka 5 – 6.  De kvarvarande silverpilarna kontrolleras åter 2025. De silverpilar som fälls kommer att återplanteras.

De silverpilar som kommer att fällas är markerade med färg. De fällda silverpilarna kommer sedan att läggas i en faunadepå för att gynna insekter.

Vid frågor, kontakta  Bengt-Ove Sundström, gatuenheten, via kundtjänst, tel:  0225 – 55000

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.