Taxa inom livsmedelsområdet 2023

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Ny avgift inom livsmedelsområdet gäller från 1 januari 2023. Säters kommuns livsmedelskontroll finansieras genom avgifter eller anslag. Principen är att kontrollen ska finansieras genom avgifter och att övriga tillsynsuppgifter ska finansieras med anslag. Medlemsstaterna i EU får finansiera sin offentliga kontroll med avgifter. Detta regleras bland annat i förordning (EU) 2017/625. I Sverige har riksdag och regering beslutat om hur livsmedelskontrollen ska finansieras i Sverige.

Läs mera här om livsmedelstaxan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.