Strategiskt kulturmiljöprogram i Säters kommun

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kulturmiljöerna har formats av oss människor under lång tid. De berättar om platsens historia och kan vara allt från en enskild plats, en byggnad eller ett helt landskap. Kulturmiljöerna ramar in och ger kontinuitet i vardagen och speglar människans plats i tid och rum.

En kartläggning av kulturmiljöerna pågår nu inom Säters kommun, och kommer att sammanställas i ett strategiskt kulturmiljöprogram. Det kunskapsunderlag som funnits tidigare har beskrivit byggnader och miljöer, men saknat konkreta prioriteringar och tydliga värderingar av vad som är värdefullt i ett område eller hos en byggnad. Syftet med ett strategiskt kulturmiljöprogram är att synliggöra resurser, möjliggöra utveckling i samklang med de äldre kulturmiljöerna, samt effektivisera och kvalitetssäkra kommunens fysiska planering.

Två kvinnor utomhus ikädda arbetsvästar. Den ena håller i en kamera.

Inventeringen av miljöerna genomförs av Charlotte Hedenström, kulturutredare och bebyggelseantikvarie och Cilla Lindblom, arkeolog från WSP (bilden).

Allt material kommer att göras tillgängligt digitalt på kommunens kommande kulturmiljöwebb.

Det finns många som besitter mycket kunskap om sina fastigheter och områdets kulturlämningar. För att kommunicera med allmänheten har en e-tjänst för kulturmiljöprogrammet öppnats på kommunens hemsida. Där kan historisk information lämnas in både i text och bild.

Projektet leds av Kulturenheten och genomförs i nära samverkan med Samhällsbyggnadssektorn och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  Det strategiska kulturmiljöprogrammet planeras att vara färdigt sommaren 2023.

Läs mer om projektet HÄR

Genom E-tjänsten kan du lämna frågor eller synpunkter på inventeringen eller dela med dig av en berättelse. Följ länken för att komma till e-tjänsten: Kulturmiljöprogrammet e-tjänst

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.