Stationsområdet får ett lyft

Nu när det (förhoppningsvis) sista snöfallet kommit, har arbetet kring stationsområdet återupptagits.

Det händer nu

Från mitten på april återupptogs arbetet med att:

  • färdigställa asfalteringen och parkeringsytan
  • det nya gång och cykelstråket med cykelgarage
  • iordningställa planteringsytor och belysning i området.

Vidare arbete

Arbeten med Stationsgatan kommer också att påbörjas i vår och ske i etapper.
Det kommer resultera i:

  • ny vägyta
  • bussangöring
  • parkeringar
  • vändplan
  • på- och avstigningsyta.

Parkering under tiden arbetet pågår

Under tiden arbetet pågår kommer det finnas en provisorisk parkering utefter Kungsvägen.

Du som ska hämta eller lämna av resenärer vid stationen hänvisas till att köra in via Stationsgatan och Kungsvägen från Industrigatan (grusvägen)  och stanna vid det blåmarkerade området. I detta område kommer det även finnas handikapparkering. Det kommer finnas skyltning på plats.

Ersättningstrafik vid tågstopp

Vid eventuella spår fel eller hinder i tågtrafiken, kommer ersättningstrafik med bussar att stanna nere på Kungsvägen innan Stationsgatan och vända på Gruvplan. Det kommer vara skyltat från stationen till platsen där ersättningsbussarna kommer gå ifrån.

Tidsplan

Kommunens arbeten uppskattas pågå under sommaren 2024. Resultatet blir en trevligare och bättre stationsplan.

Kartbild över parkering stationsområdet

Kartbild över parkering stationsområdet

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.