Skolinspektionens granskning av Klockarskolan

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Skolinspektionen gör löpande planerade inspektioner av skolor. I oktober gjordes ett planerat besök i Klockarskolan, och januari kom skolinspektionens yttrande och beslut utifrån sin inspektion.

Skolinspektionen granskade den här gången tre områden:
• Trygghet och studiero
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Åtgärder mot kränkande behandling

– Vi kan notera att gällande de första två områdena konstaterade Skolinspektionen att det inte fanns något att anmärka på, vilket naturligtvis är glädjande. Vi jobbar mycket med att eleverna ska få trygghet och studiero, samt de extra anpassningar och särskilda stöd de behöver, säger Per Sandberg, rektor för Klockarskolan.

Beträffande åtgärder mot kränkande behandling tilldelas huvudmannen, det vill säga Säters kommun en anmärkning utifrån att Skolinspektionen fann en mindre allvarlig överträdelse som innefattade att:
• Alla kränkningar inte rapporteras till rektor. Det gäller kränkningar som redan lösts på plats av personal.
• Ärenden glöms, och blir inte rapporterade.

– Det här är något vi givetvis ska åtgärda, säger Per Sandberg.

– Detta ska göras inom den tid som Skolinspektionen begärt.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.