Skärpta restriktioner för verksamheter

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.
Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer dessa krav. I Dalarna är det Länsstyrelsen Dalarna som gör kontrollerna och tillsynsbesöken. De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn kan du på deras hemsida som du når via länken: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—dalarna/2021-12-22-skarpta-restriktioner-for-verksamheter.html?fbclid=IwAR1at7ABZIFN1JcxIWl7FYtiO6XQMeeKdYVQCfYD9cK6-ApPBmG4Gk7VevE

Kontakta Länsstyrelsen Dalarna om du är osäker

Länsstyrelsen Dalarna uppmanar företagare att kontakta dem för att reda ut eventuella oklarheter om vad som gäller för just deras arrangemang (restauranger med flera) om det inte framgår av den information som finns (det finns många omständigheter som kan påverka vilka regler som gäller). Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Dalarna finns längst ned på denna hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.