Serviceutbudet i kommunen – enkät till företagare/företagsledare

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Tillgång till kommersiell service kan vara en av flera förutsättningar för att företagare ska kunna verka och utvecklas i alla delar av länet. Drivmedel, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket är exempel på vad som kan behöva finnas inom rimligt avstånd.

Region Dalarna har gjort den här enkäten för att få svar på vad företagare tycker om läget när det gäller kommersiell service idag och vilken service man prioriterar. Kunskapsunderlaget ska öka kompetensen i denna fråga på regional och kommunal nivå för vidare arbete.

Vi är tacksamma om du som företagare/företagsledare är med och bidrar! Svara gärna på enkäten, senast 31 januari 2022, via länken här

Har du frågor kring enkäten eller urvalet kan du kontakta Karin Löfstrand, processledare Regionala serviceprogrammet, Region Dalarna. Mejladress: Karin.lofstrand@regiondalarna.se eller telefon: 023-77 70 62

Tack för din medverkan!

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.